Nathan Dehart: Smokey Mountain 6 Alternate view 1
Click to Zoom

Shown in Black frame.