Yeti Sheepskin Platform Bed Alternate view 1 Alternate view 2 Alternate view 3
Click to Zoom

Shown in Ivory.